Hoitomaksut

 PALVELUSETELI:

 

*Turun kaupunki on vuonna 2010 ottanut palvelusetelin käyttöön lasten varhaiskasvatuksessa. Hakemus palvelusetelistä tehdään Turun kaupungille ja se on tulosidonnainen, eli vanhemmille tulevan maksun summa määräytyy perheen tulojen perusteella.

 

* Hakemus tehdään sähköisesti: 

 

* Palvelusetelihakemus tehdään 4kk ennen päivähoidon alkamista.

 

' Hoitopaikkamaksu perheelle määräytyy palvelusetelin suuruuden mukaan seuraavasti:

Kokonaishoitopaikkamaksu - palvelusetelin arvo

 (Turkulaiset perheet):
- Alle 3v lapset (kokoaikahoito) = 1319 e/kk,
josta vanhempien osuus on tuloista riippuen 20-310 e/kk.
- Yli 3v lapset (kokoaikahoito) = 880 e/kk,
josta vanhempien osuus on tuloista riippuen 20-310 e/kk

 - Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus enintään 20h/vk= 516 e/kk.

josta vanhempien osuus tuloista riippuen on 0-145e/kk

- Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus enintään 27,5h/vk= 645 e/kk,

josta vanhempien osuus tuloista riippuen on 0-188,50e/kk

-  5-vuotiaan lapsen maksutonta varhaiskasvatusta*) täydentävät tunnit enintään 42 h/kk = 278e / kk.

- 5-vuotiaan lapsen maksutonta varhaiskasvatusta *) täydentävät tunnit enintään 20 h/vko = 536e / kk.

- 5-vuotiaan lapsen maksutonta varhaiskasvatusta *)täydentävät tunnit enintään 27,5 h/vko = 645e / kk. 

Hoitoaikavaihtoehdot 1.3.2017 alkaen ovat

- Osa-aikahoito: enintään 20 tuntia viikossa, enintään 27,5 tuntia viikossa tai alle 35 tuntia viikossa

- Kokoaikahoito: yli 35 tuntia viikossa. 

*) Turkulaisille 5-vuotiaille lapsille maksuton varhaiskasvatus (kokeiluluontoinen) 20 h/vko klo 9-13.00).

Loma-ajanmaksut

* Loma-ajalta maksetaan täysi päivähoitomaksu, paitsi kesälomakuukausilta (kesä-elokuu), jolloin lapsi on ollut koko kuukauden poissa etukäteen ilmoitettuna, päiväkodin kyselyn mukaisesti. Näiltä kuukausilta maksu puolittuu. 

 

Hoitopaikan irtisanominen

* Hoitopaikka tulee irtisanoa yhtä kalenterikuukautta ennen hoitotarpeen päättymistä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti päiväkotiin.

© Ged Stenman 2016